ז' אדר א' תשס"ח

13.2.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון יא  אדר א' , 17.2.08  שעה 21.15 

במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום

 

א.     דיון עם ועדת תרבות -  תקציב  ותוכנית עבודה לשנת 2008.        

 

ב.     תוכנית בניית כיתות ישיבת נר תמיד – יוצג ע"י מר משה סלם.

 

ג.       חריגות בניה לשטחים ציבוריים.

 

ד.      תוכנית תנועה בקרית החינוך – הצורך עלה בישיבת ועדת פיתוח לאור מצוקת החניות באזור בי"ס ממ"ד וישיבת נר תמיד.

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב