י' סיון   תשס"ח

13.6.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   יב   סיון  15.6.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     גדר הפרדה – עידכון מצב עבודות על הגדר והפגנות השכנים בהשתתפות יו"ר ועדת בטחון ורבש"צ.

ב.     רכז\ת נוער – עידכון לגבי המועמדים והתארגנות לקייץ.

ג.       תקציב ועדות – תמונת מצב.           

ד.      נקודת חלוקת דואר – קבלת החלטה לאופן ניהול המקום לאור הפגישה שהייתה עם מנהל המרחב.

ה.     תוכנית תנועה קרית חינוך.          

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב