טז' אדר  תסש"ט

12.3.09

ועד – 2892 –

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   יט'   באדר  תשס"ט   15.3.09

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     מח"ט בנימין – סקירה בטחונית. 

 

ב.     קמחא דפסחא – בשיתוף הנוער (רכז נוער – קומונרית).

 

ג.      הסכם עם עו"ד שמעון שגיא.

 

ד.     ספריה – פיצול משרת ספרנית.

 

ה.     הסדרי תנועה בישוב.

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

                                                                                                         מזכיר הישוב