יח  בשבט תסש"ט

12.2.09

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   כ"א  בשבט  תשס"ט   15.2.09

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     פגישה עם ועדת דת   – שוטף במסגרת הפגישות עם הועדות תוך הדגשה לנושא בית עלמין ופתרונות קבורה.

 

ב.     הסכם עם עו"ד שגיא – רצ"ב הערות תוך דגש על סעיף אחרון.

 

ג.      רכב בטחון – בקשת חב' אבטחה לתוספת עבור השימוש בו ביום.

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב