כב  בחשון  תשס"ט

20.11.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   יז'   כסלו  תשס"ט   14.12.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     מע' סינון מים – חב' תמהיל. 

ב.     איזור רישום לתלמידי הישוב – נדחה מישיבה קודמת הועבר חומר.

ג.      חריגת בנייה – נדחה מישיבה קודמת.

ד.     מקום תפילת מנחה בשבת לחניכי בנ"ע.

ה.     דיון תקציב  2009.        

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב