י'  באלול תשס"ח

10.9.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון    יד   באלול  14.9.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                על סדר היום:

 

א.     חב' תמהיל – הצגת מע' סינון מרכזית לכלל הישוב.

ב.     רכזת קהילה.        

ג.      שימוש במבנה גן ילדים שהתפנה.

ד.     טרמינל על גדר ההפרדה- האם להגיש התנגדות מטעם הישוב.

ה.     מאזן שנתי לשנת 2007 – תיקון סעיף מים מצטבר.

ו.       מרכז חלוקת דואר – הצעה להעתיקו.

 

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב