יט   סיוון  תשס"ט

11.6.09

ועד – 2892 –

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום  ראשון   כב'    בסיוון תשס"ט,    14.6.09

 

בשעה 21.15   במזכירות .

 

2.                על סדר היום

 

א.     טיפול בהשחתת ציוד בהשתתפות גלעד רבש"צ, יו"ר ועדת בטחון.

 

ב.     מזכירה עסקית + כונן.

 

ג.       מקוה -  חימום ריצפתי + עידכונים.

 

ד.      מקום קבורה – עידכון.          

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב

 

 

 

 

 

 

 מזכיר הישוב