ח' חשון תשס"ט

6.11.08

ועד – 3094-

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: ישיבת ועד

 

 

 

1.                 בהמשך להודעה הטלפונית ישיבת ועד שתוכננה ליום 9.11.08 נדחתה ליום חמישי 13.11.08 שעה 18.00

 

2.                 ידונו הנושאים שפורסמו במכתבי ועד – 2892 מיום 29.10.08.

 

  

 

                                                                                      ב ב ר כ ה

                                                                                       מוטי רוזיליו

                                                                                      מזכיר הישוב

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל'   בתשרי תשס"ט

29.10.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   יא'   חשון  תשס"ט   9.11.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     דיון עם סגן ראש המועצה מר מוטי יוגב בנושא:

סיכום שנת 2008 ודרישות לשנת 2009.

ב.     אב בית למועדון נוער. 

ג.      איזור רישום לתלמידי הישוב – רצ"ב חומר.

ד.     חריגת בנייה

ה.     משאל טלפוני – רצ"ב חוו"ד משפטית

ו.       הכנה לדיון תקציב  2009.        

 

 

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב