א' ניסן  תשס"ח

6.5.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום שני    ז'  אייר  12.5.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     ישיבה עם ועדת נוער ורכזי נוער וקהילה.

ב.     מעקב תקציב רבעון ראשון

ג.       תאורה ברח' מוריה .

ד.      שער – עדכון התקנת מע' בקרה.

ה.     לקחים מארועי יום העצמאות.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב