כט אדר א' תשס"ח

5.3.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון  ב'  אדר ב , 9.3.08

 שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     פגישה עם ראש המועצה מר אבי רואה.  

רצ"ב הנושאים והתייחסות ראשי המחלקות הנוגעות לעניין.

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

                                                                                                 מזכיר הישוב