כד אדר ב'  תשס"ח

31.3.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון  א'  ר"ח ניסן, 6.4.08

 שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום:

 

א.     מכרז פינוי אשפה – פתיחת מכרז.

ב.     נושאי תחבורה – 1)       הפיכת כביש תבור – כרמל כחד סטרי.

             2)               הוספת פסי האטה.

 3)      בדיקת אפשרות לתחבורה מהישוב לתחנת רכבת מודיעין מרכז.

ג.       שילוט  רחובות – עדכון סטטוס.

ד.      בקשת עו"ד יקירביץ לשכ"ט – חומר יינתן במהלך הישיבה.

ה.     אישור תקציב לעיתון יום העצמאות.

ו.       מקוה –          עדכון סטטוס.

ז.   מבנה ספריה – עדכון סטטוס.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב