ג'   בתשרי תשס"ט

2.10.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון    ו'   תשרי תשס"ט   5.10.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                על סדר היום:

 

א.     הצגת סקר בנושאי קהילה שבוצע ע"י מטה בנימין – יוצג ע"י חנה איטח.

מוזמנים בנוסף לחברי ועד – רכזת קהילה, רכז נוער, מר חסין אדמונד.

ב.     רכזת קהילה.        

ג.      אב בית למועדון נוער.

ד.     טיהור מים מרכזי – חב' תמהיל.

ה.     עדכונים ושונות.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב