ה' טבת תסש"ט

1.1.09

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון   ח'   טבת   תשס"ט   4.1.09

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                נושאים לסדר היום:

 

א.     תוכנית פיתוח לשנת 2009  

 

ב.     ישיבת נר תמיד – תכנון קרית החינוך ובינוי עתידי בהשתתפות הרב פלטי, מר רם ריבלין, מר משה סלם, יצחק טובולסקי.

 

ג.      עדכונים ושונות.

 

 

 

ב ב ר כ ה

 

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב