כא תמוז   תשס"ח

24.7.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: הזמנה לישיבת ועד

 

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון  ב'  באב   3.8.08

שעה 21.15  במזכירות הישוב.

 

2.                על סדר היום:

 

א.     פגישה עם גב'  חנה איטח ממדור קהילה במתנ"ס בנושא קהילה בחשמונאים:

משתתפת בריינה.

ב.     שער הכניסה לישוב מעקב וסטטוס.

ג.      ספריה מעקב – וסטטוס

ד.     מקוה – מעקב  וסטטוס

ה.     דואר – עדכון וסטטוס

ו.       עדכון פגישה אצל ראש המועצה מטה בנימין

ז.       שונות.

 

 

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

 מזכיר הישוב