כג' שבט  תשס"ח

30.1.08

ועד – 2892 –

 

 

 

לכבוד

חברי הועד

 

 

 

הנדון: נושאים לישיבת ועד

 

1.                 ישיבת ועד תתקיים אי"ה ביום ראשון כז'  שבט 3.2.08 שעה 21.15 

במזכירות הישוב.

 

2.                 על סדר היום

 

א.     פגישה עם יו"ר הועדות – בנושא תוכנית עבודה, תקציב.

 

ב.     דואר  – שיפור השירות לתושבים.       

 

ג.       פרויקט ביוב.

 

 

 

ב ב ר כ ה

מוטי רוזיליו

מזכיר הישוב