ישיבת וועד ‏יום ראשון 27 יוני 2004

 

נוכחים: אליוט, דב, שמשון, נתי, ניסים, פנחס, מוטי, אמיר, מר אבי רואה (סגן יושב ראש המועצה) ואני.

 

 1. דיון בהמלצות וועדת תחבורה:
  1. הצעתי לחציית רחוב החרמון:

                                                               i.      פנחס מתנגד לתת זכות חניה לתושבים על הכביש.

                                                             ii.      ניסים מציע להקים מחסום חשמלי

                                                            iii.      הצעה שלי עומדת להצבעה – להעברה למתכנן והמתכנן יציע פתרונות מתאימים – עבר פה אחד.

  1. הצעתי להפיכת כביש הטבעת לחד סיטרי.

                                                               i.      מוטי מעדכן שהיזם של גני מודיעין מוכן לסלול את הדרך לגני.

                                                             ii.      דב מתנגד להפיכת הרחוב לחד סיטרי מאחר וזה פוגע ברוב תושבי היישוב שיצטרכו לעשות סיבוב גדול להגיע הביתה.

                                                            iii.      שמשון מציע להפוך את הרחוב לחד סטרי רק לשעות ספורות משך היום

                                                           iv.      נתי מציע רק לסלול את הדרך לגני מודיעין

                                                             v.      אבי רואה מציע שנסכים רק על הבעיות שאנחנו מעלים למהנדס התנועה עם הדרישות שלנו ולתת ליועץ לתכנן אלטרנטיבות לפיתרון.

                                                           vi.      שמשון מציע שלא לדון אלא לתת לוועדה לשבת עם יועץ תחבורה.

                                                          vii.      אליוט מציע להכין מסמך של בעיות תחבורה ונציג אותם ליועץ התנועה.

                                                        viii.      מר שמעוני (נציג תושבי רחוב התבור)  מתלונן על תנועה מהירה ורבה ברחובם, חניות כפולות ליד בית כנסת יד משה ומציע לסלול את הכניסה הישירה לגני מודיעין ולחסום את הכניסה הנוכחית לגני מודיעין.  אולם מוטי מעדכן שעד שרחוב המוריה לא ייסלל ממש, אין אפשרות לסגור את רחוב רמב"ן.

                                                           ix.      אבי רואה מציע לנסות לדבר עם נציגי גני מודיעין וקריית ספר לפתרון הבעיה.

                                                             x.      שמשון מציע להפגש עם קרית ספר, נציג היזם, המועצה (רפי בן בשט או משה מני) וועדת פיתוח למציאת פתרון לגני מודיעין. מוטי יארגן את הפגישה הזאת. ההצעה התקבלה.

  1. הצעתי לאפשר כניסה לשכונה בכניסה ליישוב ישר מכביש הכניסה דרך מגרש 257, - ההצעה תועלה למתכנן.
 1. מוטי מעדכן:
  1. רישום לקייטנה כ 200 ילדים
  2. מהנדס בודק שלב א' אמור להגיש דוח עד סוף החודש. מוטי הגיש את הערבות הבנקאית של הקבלן לפדיון.
  3. גידור מגרש הבייסבול נידון ובשלב זה מכשירים דרך למסלול ריצה והרחבת המגרש לאפשר משחקי סופטבול.
  4. הוגשה תביעה (על ידי תושב היישוב) נגד וועד היישוב בגין תשלום משכורות כפולות בניגוד לחוק. התושב תובע כ 10000 ₪, חלקו בתשלום משכורות אלו. הוגש כתב הגנה.
  5. בשבוע שעבר התקיימה פגישה בנושא בעיות נוער עם המועצה והמשטרה. דנו בחוסר שיתוף הפעולה של מודיעין עילית. אבי רואה הבטיח לנסות לטפל במודיעין עילית. המשטרה הבטיחה להגביר את פעילותה ביישוב. המשטרה מדגישה שיש להגיש תלונות בשביל שהמשטרה תוכל  לטפל בהם.
  6. בפגישה הראשונית עם הבורר ביננו למודיעין עילית, הבורר כבר הודיע למודיעין עילית שעליהם לשלם לנו את הכספים. הבורר מוכן לדון בכל התקופה עד היום וגם ביחסים העתידיים בנינו. עלות הבורר 350$ לשעה (מתחלק בנינו למודיעין עילית).
  7. בית בני עקיבא – קיבלנו תכנית רעיונית. וועדת נוער העירה מספר הערות. התקיימה פגישה עם המפקח והקבלן ומתחילים בשבועות הקרובים בהכנת תכניות הגשה למועצה.
  8. השבוע הסתיים הליך גישור מול תושב היישוב והצדדים הגיעו להסכמות ונפתרה בעיה רצינית שהציקה למספר רב של תושבים.
  9. קיבלנו תכנית מתוקנת של מגרש הבייסבול (טריבונות). התכנית מתאימה לפרמטרים שאושרו בוועד ולכן ממשיכים עם תכנית זו לביצוע.
  10. אתי דביר, עורכת העיתון, מעוניינת לפרוש בעוד מספר שבועות ומחפשים מחליף
 2. שמשון מעדכן:
  1. יתושים – המדביר של קריית ספר הבטיח לעבוד לפי הכללים ולהתייעץ עם מומחים.
  2. קו הביוב המרכזי בעבודה.
  3. מוטי יוצא לחופשה ושמעון בלקיר ימלא את מקומו במקרים דחופים. מספר הטלפון שלו 054766947יפורסם באינטרנט ובעיתון.
 3. דב מעדכן:
  1. קבוצת הורים התחילו לצאת ולהראות נוכחות בכניסה ליישוב בערב שבת.
  2. יש בעיה עם וועדת ספורט. חלק ממאמני הבייסבול היו אמורים לקבל שכר ולא קיבלו פרט לסגן המאמן של אפרים. 
 4. עדכונים של אבי רואה:
  1. ישב עם וועדת כספים על התקציב. מאזן 2003 כבר חתום ומציין זאת לשבח.
  2. אמבולנס – השגות על ההצעה להעביר את ההכנסות וההוצאות למועצה. מכשירי מירס לנהגים ולרופאים – המועצה לא מתכוננת להמשיך באחזקת מכשירי המירס.
  3. עבודה שותפת מול היישוב מזכיר היישוב מייצג את היישוב במועצה. חשוב לעקוב אחרי ביצוע הדברים.
  4. כמות התלונות שמקבלות במועצה מתושבים היא גבוה (יחסית ליישובים אחרים). מציע להקים וועדה לשמוע את תלונות התושבים. מציע אחד או שניים מהוועד ועוד מספר אנשים מהציבור לבדיקת התלונות. זו אינה וועדת ביקורת אלא הכוונה לתת אוזן קשבת לציבור.   לשאלתי האם יש הרבה תלונות ממספר קטן של אנשים או הרבה תלונות מהרבה אנשים  אבי אומר שאין הרבה תלונות  ומדובר בסדר גודל של כ 10 אנשים המתלוננים.
  5. יחסי העבודה עם המזכירות בהחלט טובים.
  6. פנחס מבקש מאבי לסייע במדידת מגרשים שסיפחו לעצמם שטחי ציבור. אבי אומר שלשם פעולה בנושא חייבים לקבל מכתב בקשה מהמזכירות.
  7. ניסים, שמשון ואני מבקשים מאבי שיעזור בבקשה להאצלת סמכות אכיפה לוועד המקומי בנושא פלישה לשטחי ציבור. הסברנו כי הנושא מעקב את ביצוע שלב ב' בפרויקט הפיתוח.
  8. ניסים שואל מה דינו של אדם שמתחיל לבנות ללא היתר בניה – אבי משיב כי המפקח אמור להוציא צווי הפסקת עבודה.
  9. אמיר טוען כי התחושה בציבור היא כי יש זלזול ביישוב מצד המועצה. למשל גדר ההפרדה  המועצה לא מנסה בכלל לעזור ליישוב. אבי מיצר על הנושא ומסביר כי ראש המועצה משקיע המון זמן בעניינים פוליטיים חשובים. יעשה מאמץ שראש המועצה יגיע בתכיפות רבה יותר ליישוב.
  10. אבי מוכן לבוא מדי פעם לישיבת וועד בכדי לשמור על קשר בין היישוב למועצה.  מוזמן לישיבה ב 12 ספטמבר.
 5. שינוי מוצע לתב"ע
  1. שמשון מתנגד לביטול המשעולים
  2. שמשון מתנגד לסיפוח שטחי ציבור למגרשים פרטיים.
  3. אני מציע להתנהג בשטחי הציבור לפי הקריטריונים שהמליצה וועדת פיתוח.
  4. שמשון מציע שכל חבר וועד יגיש הערותיו בכתב תוך 30 יום לקראת דיון בישיבת וועד.
  5. אמיר מציע לתת גם לתושבים להעיר על ההצעה. הוחלט שמוטי יפרסם קריאה לציבור לעיין במסמך במזכירות ולשלוח את הערותיו.
 6. ישיבת וועד הבאה ב 25 ביולי.
 7. הלוואה לעטרת שלום – לפי חוות הדעת המשפטית, הלוואה זו חייבת להיות במסגרת התקציב המאושר. לאור זאת ההצעה העולה להצבעה היא שלא ניתן לאשר הלוואה זאת (מאחר ואין סעיף מתאים בתקציב שנה זו).  ההצעה התקבלה 7 בעד ונמנע אחד.

 

בברכה

יהודה שוגר