מרץ 2014

יום ראשון

יום שני

יום שלישי

יום רביעי

יום חמישי

יום שישי

שבת

23

 

24

 

25

 

26

 

27

 

28

 

 1

אניס 0542138500  הארבל 19א

גדעון 9798156

 הדגן 13 ב

 

 2

מור 9791359

 התבור 4/ב

רביבו 9791796

התירוש 24ב

 

 3

גרוסמן 6529818

הזית 3

כץ,סטוארט וקרול 0526083225

עץ הדר 7

 

 4

אקמן 9745522

 הדגן 20

דרעליך 9798162 הרמב"ם 35

 

 5

קאהן 9761370

 היצהר 57

 

 6

שפיגלמן 9762605

 התאנה 3

להעביר ציוד למוצ"ש

 

 7

רוזן 9761475

 הרימון 17

 

 8

אהרון 9791069

 הדגן 18

 

 9

לויט 9767349

התבור 18

פישר 9790801

היצהר 39

 

 10

זיוון 9740197

החרמון 14

קליין, לרי ושריל 9791192

הלבונה 5

 

 11

הלפרט 9797530

 התאנה 2

 

 12

גרסון 9298106

התירוש 18

מנש 0546699190

 הדגן 5א'

 

 13

תאנית אסתר

גולדריך 9768122

הצור 13

להעביר ציוד למוצ"ש

 

 14

 

 15

 

 16

פורים

 

 17

שושן פורים

 

 18

טובר,צ'אק וג'יג'י 9791087

הגפן 1

 

 19

מארק 9761060

יהלום 6

 

 20

פרידמן,לרי וג'ודי 9761826

 הגפן 20

פרייזלר 9761430

 הגפן 22

להעביר ציוד למוצ"ש

 

 21

ארנולד 9298054

 הכרמל 10

 

 22

ג'קובס,סטיב ומריל 9761484

 היצהר 53

 

 23

רוטר 9298150

יהלום

 24

בכר 9766072

 החרמון 10

 

 25

גרוסקין 9286774

הדגן 18/א

 

 26

נוסטטר 9716608

התירוש 30

יעיש 9748928

 הארבל 13

 

 27

ויקסלבאום 9760751 התירוש 47

להעביר ציוד למוצ"ש

 

 28

וירטשפטר 9390072

 אבי דוד 6א

 

 29

שריידר 9761290

 התירוש 14

 

 

גרוסברד 9791556

 הדגן 8

 

 31

שוורץ 9762355

התירוש 45

 

1

 

2

 

3

 

 

5