להלן תוצאות משאל התושבים בנושא הת.ב.ע. החדשה

א. נגד הת.ב.ע. החדשה -  41

ב. בעד הת.ב.ע. החדשה ללא הסתייגויות -  48

ג. בעד התבע עם ההסתייגויות הבאות:
1. בעד אך מתנה באכיפה בכל מקרה של חריגה - 5
2. בעד אך מתנה באכיפה רק במקרים של חריגה מקוי בניין- 13
3. בעד אך מתנה באכיפה רק במקרים של פגיעה באיכות חיים של שכן - 5
4. בעד אך מתנה באכיפה ובלבד שלא יביא לידי צווי הריסה - 10
5. בעד אך מתנה באכיפה גם אם יביא לידי צווי הריסה - 1

המשך דיון וגיבוש עמדה סופית יתקיים באחת הישיבות הקרובות

בברכה

מוטי