מכתב  לתושבי חשמונאים

 

תושבים  נכבדים !

 

 

לקראת תום השנה השניה של הועד, בעוד כחודשיים , וערב ראש השנה, הרי הזדמנות וסיבה טובה לערוך מאזן וחשבון נפש.

אתרכז בנושאים שמענינים  את רוב הציבור:

 

פיתוח  ותשתיות

 

א.        בשבוע האחרון החלו עובדי הועד בהשלמת ריצוף קטעי מדרכות בכביש הטבעת – שלב א' לפיתוח.

עבודות אלו מתבצעות מעט מאוחר , אך תוך מאמץ לסיימם עד ערב רה"ש.. לפחות בקטעים מרכזיים כמו מול בית הספר ,

וע"י כיכר הכניסה .

עבודות אלו נדחו והתעכבו עד כה מעבר למצופה ולרצוי , לרבות עקב התמקדות בהשלמת פיתוח הכניסה לישוב מהשער ועד הכיכר.   אני השתדלתי לקדם עבודות המדרכות לקדימות גבוהה יותר אך מסיבות שונות  נדחה הביצוע עד עתה. עיקר העיכוב נבע מהמתנה לחו"ד מהנדס בודק המפרטת  ליקויים ,תיקונים ועלויות בעבודות שלב א' שבוצעו ע"י הקבלן שוסטרמן והקבלן המחליף , חוו"ד שנזדקק לה בתביעה אפשרית כנגד הנ"ל. 

הובטח לי ע"י מזכיר הישוב כי יעשה מאמץ להשלים המדרכות במועד כנ"ל.

 

ב.         עבודות הפיתוח, שביל הליכה מסלעות וגינון ,לאורך הכניסה לישוב ,נמצאות בשלב הסופי ואולי נזכה לראות צמחייה ופרחים

במתחם עוד לפני החגים.       ברכת ישר כח למזכיר הישוב מוטי ,לגנן הראשי שמעון ולכל צוות העובדים. 

 

ג.          תכנון שלב  ב':

לפני כ-  3   חודשים הושלמו המדידות של הרחובות הפנימיים, ניתנה הצעת פיתוח לדוגמה של רחוב אחד. מתבצעת עבודת תכנון ע"י האדריכל גת בשיתוף עם ועדת פיתוח. כן מבוצע תכנון המשעולים שיקבלו עדיפות בביצוע. 

בימים אלו הוזמן מהנדס תנועה למתן חוות דעת לתכנון התנועה בישוב , דבר שיש לו השלכות גם על אופי הפיתוח בשלב ב'.

 

ד.       בית בני עקיבא

 

התכנית המקורית עברה מספר שינויים לאור הערות ובקשות של מדריכי בני עקיבא וועדת נוער. בימים האחרונים הואצה השלמת התכנון.   ותוך זמן קצר  אמורה להתקבל התכנית הסופית של הבנין שמבוצע ע"י חב' מ.ל.ט,ואז יחתם החוזה בין החברה הנ"ל לבין הועד .    תכנית הפיתוח תוגש בימים הקרובים ע"י האדריכל גת.  הפיתוח יבוצע ע"י עובדי הועד.

מנקודת מבט אופטימית –זהירה קיים סיכויי סביר כי עד חג הפסח תשס"ה , יעמוד הבנין על תילו. (שימו לב למילים המודגשות)

 

 

ה.       מקוה 

 

לצערי איני איש בשורה בנושא המקוה.  עקב "פרוק" משרד הדתות והתכנית, שטרם הושלמה, לפזר סמכויותיו במשרדי הממשלה השונים, הוקפאו תקציבים וביצוע מקוואות בכל הארץ.   צרת רבים (נחמת שוטים!? ) ,אך הבה נגלה אופטימיות

גם בנושא זה .

 

ו.         בית כנסת "נתיב אור".

 

לפני כמחצית השנה החליט הועד על הקצאת שטח לבניית בית כנסת עבור מתפללי מנין "נתיב אור" שמשתמש כיום בקרוואן שבשטח בית הספר.      על הקצאה זו הוחלט מהסיבות דלקמן:

(א)    בית הספר זקוק לשטח הנ"ל לצרכים שונים.

(ב)     נוסח התפילה של מנין זה הינו ייחודי ולא ניתן לשילוב במנין "התימני" האחר "עטרת שלום".

(ג)      קיומו של שטח ציבורי במקום שעומד המבנה "הרב תכליתי" שכבר שימש כבית כנסת .

(ד)     התניית הבנייה בין השאר באי הקמת "אולם אירועים" הצמוד לבית הכנסת.

(ד)  החלטת הועד הקודם על הקצאת שטח כנ"ל.

 

לאחרונה נתקבלה בועד פנייה מקבוצת מתפללים מבית הכנסת הספרדי המבקשים להקים מנין בנוסח יוצאי מרוקו.

לאור הפנייה הנ"ל נתווספו שיקולים נוספים להחלטה העקרונית הנ"ל ,והם:

 

עפ"י החלטת הועד הקודם,יש להקצות שטח לבית כנסת לקבוצת מתפללים שתמנה לפחות מספר מסויים של משפחות.

כ- 30 משפחות.  הצרוף של מתפללי "נתיב אור" עם הקבוצה הנ"ל מקיים תנאי הזה. 

 

עם זאת, ולאור רגישות הועד לדעותם של השכנים למגרש ,הרב תכליתי" הוחלט כי הועד באמצעות אחד מחבריו ,יבצע "סקר מקדים" בקרב השכנים הנ"ל.  סקר שכזה אכן נערך ותוצאותיו הראו שרוב הנשאלים ,תושבי רח' התמר, הסכימו להקמת בית הכנסת כנ"ל .      לאור הנ"ל הודיע הועד לועד "נתיב אור" על אישור ההקצאה כנ"ל.  בעקבות פניה של שכנים למגרש , החליט הועד כי יערך הליך של  "ש י מ ו ע " כל שכן שיבקש להעלות טענותיו ,לחיוב או לשלילת  ההחלטה הנ"ל. כך שבפני הועד כולו תוצג תמונה שלימה ומהימנה  של עמדת השכנים.

 

הועד אינו מחוייב לקבל את דעת רוב הנ"ל, אך מחוייב מוסרית וציבורית להתחשב בהן ולקחת אותם במסגרת שיקוליו.

בימים הקרובים תשלח הזמנה  לשכנים ברחובות הסמוכים למגרש הרב תכליתי. 

 

ז.         המגרש הרב –תכליתי – הביסבול

 

לאור תרומה שמעמידה מש' שולץ לפיתוח המגרש,סוכם ביחד עם ועדת ספורט על בניית יציעים (טריבונות)

 וגידור גבולות המגרש .  תכנית מודד הוגשה והביצוע יחל מיד לאחר החגים.

נראה כי אמנם המגרש נקרא"מגרש הביסבול" אך שימושיו שונים, לרבות למסלולי ריצה, פוטבול וכדורגל , ותלמידי ישיבת נר תמיד נהנים ממנו, ואפילו נערים-אורחים "לא קרואים" מקרית ספר. אולי נתבע את המועצה שלהם להשתתף באחזקה?

 

ח.       הצעה לתיקון הת.ב.ע

 

בפני הועד הובאה הצעת המועצה ,ע"י מהנדס המועצה רוני גולדשמידט (תושב הישוב) לתיקון הת.ב.ע. (תוכנית בנין ערים)

של הישוב.

 

עיקרי ההצעה:

 

א.      הגדלת אחוזי הבנייה המותרים:  למגרש של 300 מ"ר – יאושרו 220 מ"ר  (כולל מרתף של 50 מ"ר)+קומת גג.

כיום מאושר 190 מ"ר,( כולל מרתף של 25 מ"ר)

למגרש של 600 מ"ר יאושרו 280 מ"ר (כולל מרתף של 100 מ"ר) +קומת גג +מחסן .

ב.       ביטול משעולים פנימיים בין  רח' הר נבו לרח' הארבל.

ג.        איחוד מגרשים מסויימים עם שטחים ירוקים קטנים הגובלים בהם.

               הנתונים המדוייקים בהצעה הנמצאת במזכירות וניתן לעיין בה.

              הנימוקים שהובאו להצעה:

1.                הכרה דה פקטו במצב קיים שבו תושבים רבים חרגו בבנייה מהת.ב.ע הקיימת.  אין זה מעשי מסיבות רבות לנקוט נגדם כיום בהליכי אכיפה, ועדיף לתת גושפנקא חוקית למצב זה.

2.                הצרכים של הישוב ,גם בהשוואה לת.ב.ע בישובים אחרים במטה בנימין, מצדיקים הגדלת אחוזי הבניה.

 

·        לדעתי, שאותה אביא לפני חברי הועד בימים הקרובים ,יש לקבל ההצעה הנ"ל עם ההסתייגויות הבאות:

 

א.        להגדיל את שיעורי הארנונה המוטלים לטובת הישוב לגבי מי שינצל את אחוזי הבניה המוגדלים באופן פרוגרסיבי.

דהיינו: והמועצה גובה ארנונה לקופתה בשיעורים הקבועים בחוק העזר באופן שמי שבונה מעל למטרג' מסויים מחוייב בשיעורי ארנונה לגבי יתרת המטר'ג  . כן מחוייב  במיסי ישוב לגבי תוספת המטרג', אך בשיעורים מופחתים ביחס למה שמחוייב לטובת המועצה.    הגדלת אחוזי הבנייה מביאה להגדלת העומס על תשתיות הישוב, ביוב, מים ובעיקר חנייה,

       יש לדאוג כי גם הישוב יהנה מהגדלה זו ויצא נשכר,לטובת צרכים רבים של הקהילה הגדלה והולכת ב"ה.

ב.         לדרוש מהמועצה להפעיל סמכויותיה לאכיפת חוקי הבנייה על מי שיחרוג בעתיד  גם מהת.ב.ע המתוקנת. 

ג.          ביחס לחלקים ב,ו – ג שבהצעה הנ"ל – הנושא בדיון בועד.

 

    בכל מקרה נשמח לשמוע דעות נוספות של התושבים, הן ברשת האינטרנט, הן ישירות לועד. להזכירכם: המזכירות מרושתת כיום ברשת האי מיל של הישוב , כך שתגובות תושבים נקלטות מיידית  גם במזכירות.

 

התנועה - חנייה

 

נושא מטריד בהחלט שאם לא נטפל בו שעה אחת קודם נעמוד בפני שוקת שבורה.   יועץ התנועה שהוזמן לא יוכל לפתור בעיית העומס שיווצר כאשר בעלי מגרשים, נכון,גם בעבר, לא בונים חנייה על מגרשם כנדרש בחוק, ומעדיפים לחנות ברחוב. 

הדבר מלמד על ירידה בסולידריות החברתית בישוב ,  ו ח ב ל . 

נאלץ להפוך את כביש הטבעת,כולו או רובו לחד סטרי וגם לכך יש ותהיינה התנגדויות .

נושא הקטע ה"פקוק" ליד ביהכ"ס "יד משה ":  בישיבה שהתקיימה לפני מספר ימים עם הממונה במינהל האזרחי על תחבורה הועלו מספר פתרונות אפשריים, גם זמניים לבעיה חמורה זו.  להפתעתינו הבטיח הממונה, מר נחום גבאי, גם השתתפות תקציבית מסויימת במימון פיתוח הכבישים באזור הנ"ל,דבר שיתרום להסדרת ומניעת פקקים וסבל לתושבי האיזור.

 

תפקוד הועד והועדות

 

ככלל ,אני סבור כי חברי הועד ממלאים תפקידם,מי יותר ומי פחות, במסירות ובנאמנות.

קיים צורך לחזק את הועדות – פרט לועדת ספורט שב"ה משופעת פעילים -  ע"י השתפות ערה ופעילה

 יותר של תושבים.   בעיקר מועדת ביקורת הייתי מצפה ליתר אקטיביות. 

למרות השקיפות הרבה של דיוני והחלטות הועד, אין להקל בחשיבותה של ביקורת,ולכוונתה

לאפיקים  חיוביים ו"בונים" .

 

קליטת עולים

 

בשנה האחרונה הגיעו לישוב משפחות עולות, רובן  אנגלו סקסיות .  משפחות אלו תורמות גם לחוסנו החברתי והכלכלי של הישוב.   אני ער לטענות על  החיץ החברתי בין הישראלים לאמריקאיים ,אך אין להתעלם  מתופעה מבורכת של קשרים אם דרך ביהכ"נ, אם בדרכים אחרות,  בין משפחות כנ"ל וראוי

ליזום פעילויות נוספות משותפות .

 

איכות הסביבה

 

ודאי שמתם לב לעבודות עפר והנחת צנרת  בשוליו הדרומיים של הישוב.  המדובר בהנחת קו הביוב הראשי שיוליך את שפכי קרית ספר וחשמונאים לכיוון מודיעין-רמלה.  בכך תפתר ב"ה בעיית הריחות הרעים העולים מנחל מודיעין ומיטרדים וסכנות אחרות הנובעות מהמצב הקיים.   התכנית היא לסיים תוך שנה את ביצוע הנ"ל.

 

 

 

הנני מאחל  לכל התושבים שנה טובה ושלוה .

תכלה שנה וקללותיה-תחל שנה וברכותיה .

 

 

                                                   שמשון מהודר

                                                      יו"ר הועד