כג חשון תשס"ד

18.11.03

 

 

לכבוד

תושבי הישוב

 

 

מבוא ודברי הסבר למשאל תושבים

 

א.                  כללי

1)      העיקרון המונח בבסיסו של משאל התושבים הוא כי תושבים זכאים להשתתף בקבלת החלטות בנושאים עקרוניים ומרכזיים המשפיעים באופן ישיר על חייהם.

2)      אחד הנושאים הוא ההקצאה של אדמות ציבור ושל תקציבים למבני ציבור.

3)      ההשתתפות הישירה ולא באמצעות נציגים (ועד)  מחייבת השקעת תשומת לב וזמן.

4)      הועד באמצעות ועדה מיוחדת לענין הכין הצעה של מספר אלטרנטיבות, ולכל אחת מהן יתרונות וחסרונות.

5)      לפני ההצבעה חשוב מאוד כי יתפתח דיון ציבורי בכדי לקדם דיון כזה  הועד יזמן מפגש.

6)      תוצאות המשאל יהוו המלצה להחלטת ועד הישוב.

 

ב.                   לו"ז

1)      הפצת החומר לתושבים עד יום שישי 21.11.03.

2)      מפגש שימוע כולל פנל שיענה על שאלות יתקיים ביום רביעי ח' כסלו 3.12.03 שעה 20.00 במועדון הנוער

3)      הצבעה תהיה במזכירות הישוב בשבוע שבין התאריכים  03\\12\12–7 בשעות:

א – ה    בין השעות          15.00 – 10.00

א, ג,      בין השעות          19.00 – 17.00

ו'          בין השעות          12.00 – 10.00

4)      ההצבעה תהיה רק עפ"י תעודת זהות באופן אישי.

5)      לא ניתן להצביע באמצעות יפוי כוח.

6)      הרכב הפנל:

הפנל יורכב מאנשים המעונינים להביע דעה  עקרונית בנושא ולשכנע את הציבור בגישתם, תושבים המעונינים להיות חברי פנל מתבקשים לפנות למזכירות הישוב עד ליום ראשון 30.11.03.

 

                                                                                          בברכה

                                                                                          מוטי רוזיליו

                                                                                          מזכיר הישוב

 

 

 

 

משאל תושבים בנושא בניית בית בני עקיבא

 

כללי

בשנה שעברה הובטח לראש המועצה תקציב של  500,000 ממשרד השיכון לבניית מבנה ציבור בחשמונאים. לרשות הישוב בקופת המועצה  450000 ₪ נוספים לצורכי בניית  מבנה ציבור. ועד הישוב יכול לבחור מתי ולאיזה צורך להשתמש בתקציב זה. הועד החליט להשתמש בשני תקציבים אלו גם ייחד ולייעדם לבניית בית בני עקיבא שישמש גם לחוגי העשרה (החלטת ועד מיום 17.12.02). יחד עם זה מעמיד הועד את עצם הרעיון להעמיד את הכסף למטרה זו למשאל תושבים.

 

החלטת הועד כללה גם סעיף משאל תושבים לגבי בחירת מיקום למבנה המדובר. נתון בסיסי להחלטה זו הוא שגודל המבנה הוא 20מ' X 24 מ' ויש בו חצר פנימית. הועד מקווה שכמה שיותר תושבים ישתתפו במשאל זה בכדי להבטיח שימוש בכספי ציבור לטובת נושא שמקובל על רוב הציבור.

 

במשאל תושבים זה, אנו מבקשים לקבל חוות דעת התושבים בשני נושאים:

 

1)                  אישור שימוש בתקציבים אלו למבנה המיועד. כלומר הועד מעוניין לבדוק אם יש הסכמת רוב התושבים להשקיע את התקציב המדובר בבית בני עקיבא\חוגים, או לחילופין התושבים חושבים שיש להעדיף אלטרנטיבות אחרות כגון:

1.      ספריה

2.      משרדי ועד

3.      אפשרות אחרת

 

2)                  הועד מבקש מהתושבים  לבחור אחת מתוך 3 אלטרנטיבות  אפשריות למיקום מבנה בית בני עקיבא\חוגים, במידה והתשובה כן על השאלה הראשונה.

1)      אלטרנטיבות למיקום בית בני עקיבא\חוגים (ראה צילום מפה מצורף):

 

א.                  מגרש פינתי בצומת הכניסה (הכיכר) בסמוך ומצפון לבנין הדוארית.

ב.                   מאחורי מועדון הנוער (לכיוון מזרח)

ג.                    במקום בו עומד היום בית הכנסת התימני ליד בי"ס ממ"ד.

 

 

 

 

 

 

 

ספח הצבעה למשאל. אנא סמן, גזור ושלשל לתיבת המשאל במזכירות הישוב בשעות העבודה

 

 

סמן  X במשבצת המתאימה:

 

v  בעד שימוש בכספים לבניית בית בני עקיבא\חוגים

 

v  נגד שימוש בכספים לבניית בית בני        עקיבא\חוגים מציע אלטרנטיבה הבאה: _________________

 

 

סמן X במשבצת המתאימה את האלטרנטיבה שמועדפת על ידך (מומלץ לסמן אלטרנטיבה אפילו אם הצבעת נגד שימוש הכספים לבניית בית בני עקיבא\חוגים).

 

v  בעד אלטרנטיבה  א' (מגרש פינתי בצומת הכניסה) למיקום בית בני עקיבא\חוגים.

 

v  בעד אלטרנטיבה ב' (מאחורי מועדון הנוער) למיקום בית בני עקיבא\חוגים.

 

v  בעד אלטרנטיבה ג' (במקום בית הכנסת בתימני ליד בי"ס ממ"ד) למיקום בית בני עקיבא\חוגים.