07/05/07

 

משולחן המזכירות

 

א.                 קייטנה

-                     קייטנת הישוב תתקיים השנה אי"ה בין התאריכים 07\7\26-2 ללא ימי שישי וללא תשעה באב.

-                     הקייטנה תנוהל השנה ע"י מר ארז הימלפרב.

-                     לבקשת תושבים אנו בודקים אפשרות לפתוח מסגרת נפרדת במסגרת הקייטנה לתלמידי כיתות ז' – ט' עם תוכנית מיוחדת ואטרקטיבית.

-                     רישום בזמן מסייע לנו להתארגן היטב ולהזמין פעילויות ואוטובוסים כפי שאנו רוצים ובעלויות סבירות מאשר הזמנות מאוחרות ולכן אנו נקפיד השנה על הרישום בלו"ז שיפורסם והמאחרים יצטרכו לשלם קנס שיכסה את העלויות הנוספות הנובעות מכך.

 

ב.                 ספר טלפונים ‏2007

 

כבכל שנה מר דב גילאור עובד על הוצאת ספר טלפונים ועל כך מגיע לו ישר כח.

זו ההזדמנות לעדכן או למסור פרסום לספר הטלפונים.

לידיעתכם הרווחים מספר הטלפונים מחולקים 3\1 למתן בסתר, 3\1 עבור מלגות לתלמידים נזקקים בישיבת נר תמיד ו- 3\1 לפעילות חינוכית.

 

ג.                   מקוה

 

בשעה טובה קבלנו הקצאה ממשרד לענייני דתות לבניית מקווה בגודל 65 מ"ר.

הועד קיבל החלטה להגדיל את המבנה ל- 130 מ"ר.

בימים אלה מבוצעות ההכנות לתכנון בשיתוף ועדת המקווה ונקוה שבקרוב בטווח של חודשים בודדים תתחיל הבניה בפועל.

 

ד.                  בטחון

 

לאור מכת הפריצות הועד אישר עקרונית התקנת שתי מערכות שאמורות להגביר את תחושת הביטחון.

מערכת אחת הינה מחשוב הכניסה לישוב ע"י התקנת מערכת שתזהה ותעקוב אחר הרכבים הנכנסים והיוצאים מהישוב.

ומערכת שנייה הינה מצלמות שיוצבו במקומות רגישים ויתעדו מקרה גניבות ונדליזם וכו'.

 

ה.                 פרויקט ביוב והדברת יתושים

פרויקט איסוף ביוב קריית ספר אמור להתחיל לפעול תוך חצי שנה דבר שיביא לשיפור משמעותי בהקטנת כמות היתושים וישפר באופן כללי את איכות הסביבה.

עד אז אנו ממשיכים לבצע ריסוס מידי שבוע.

ידוע לנו שבתחילת הקיץ יש כמות גדולה של יתושים שאנו מרגישים בימים אלה אך הכמות תרד ונגיע לרמה סבירה כפי שהיה בשנה שעברה.

 

ונדליזם

לצערי הונדליזם נמשך ביתר שאת לדוגמא לאחרונה שיפצנו את תחנת ההסעה בעלות של כ- 4000 ₪ , שבוע אחרי השיפוץ פורק דופן אחד של התחנה ודופן שני שברו אותו.

כנ"ל פרגולות בגן ג'ימי שופצו הגגות ששברו הילדים ושוב כעבור מספר ימים חלק מהגגות נשבר.

אנו עדים כמעט מידי יום על עקירת צמחים, שבירת עצים, שבירת ספסלים ופריצות בגדר הישוב בעיקר בכיוון ישיבת נר תמיד.

מעשים אלו פוגעים בתדמית הישוב ובמראהו ובנוסף גורמים להפסדים כספיים מיותרים.

ולכן מוטלת עלינו החובה לפקוח עיין ולהרבות בהסברה לנוער.

 

ו.                   חובות למזכירות הישוב

לאחרונה חל גידול בחובות של תושבים למזכירות.

אנו משתדלים לא להגיע למצב של הליכים משפטיים, אך יש גבול שממנו אין לנו בררה אלא לנקוט בהליכים משפטיים ולכן אני מבקש נא להסדיר סילוק החוב למי שיש ותמנעו מאתנו ומכם אי נעימויות.

 

                                                                        ב ב ר כ ה

                                                                        מוטי רוזיליו

                                                                        מזכיר הישוב