יח כסלו תשס"ה

1.12.04

תו"ש – 2017 –

 

 

 

אגרת לתושב – פיתוח הישוב

 

 

1.                  באגרת זו אנו מבקשים לעדכן אותכם לגבי עבודות הפיתוח שבוצעו עד כה והתחזית להמשך ביצוע עבודות שלב ב'.

 

2.                  שלב א'

א.     כפי שידוע לכם, שלב א' היה אמור להסתיים במחצית שנת 2003 אך לצערנו הקבלן פשט רגל ומונה לו כונס נכסים ע"י בית המשפט.

כונס הנכסים מינה קבלן אחר לסיים את העבודה אך עקב ביצוע לקוי וברמה נמוכה הפסקנו את עבודתו וקבלנו החלטה לסיים את העבודות ע"י עובדי המזכירות הליך זה נמשך יחסית הרבה זמן אך הוא חלק מדברים שלא ניתן לצפותם מראש.

 

ב.      העבודות שבוצעו עד היום

1)      סלילת המדרכות משני צידי כביש הטבעת למעט קטעים קטנים בודדים, שעובדי המזכירות משלימים בימים אלה.

2)      תאורת רחוב סביב כביש הטבעת

3)      פיתוח שדרה מרכזית בכביש מוריה – ע"י עובדי המזכירות

4)      פיתוח הכניסה לישוב בשלבי סיום אחרונים – ע"י עובדי המזכירות

5)      תאורת רחוב במתחם  בתי הכנסת.

6)      ביצוע מע' ניקוז ברח' הארבל – בשלבי ביצוע.

 

ג.       עבודות לסיום שלב א'

1)      ביצוע תיקונים במדרכות כביש הטבעת

2)      נטיעת עצים - כביש הטבעת

3)      תיקוני אספלט בכביש הטבעת

 

ד.      שלב ב'

א.                 מדידות רחובות פנימיים ומשעולים – בוצעו והושלמו.

ב.                  בוצע תכנון לדוגמא של רחוב פנימי. ועדת פיתוח יחד עם האדריכל מקיימים עבודת מטה לגיבוש התכנון המיטבי.

ג.                   המטרה: לסיים את התכנון והכנת חומר למכרז לקראת סוף חודש מרץ 2005 וזאת ע"מ לפרסם מכרז והתחלת עבודות הפיתוח בתחילת הקיץ.

ד.                  במקביל לעבודות הפיתוח שיבוצעו ע"י קבלן זוכה אנו נמשיך לפתח מגרשים ירוקים כגון המשך גן הבנים, כיכר וכו' ע"י עובדי המזכירות.

 

3.                  תשלום היטל הפיתוח

א.     כזכור ניתנה אפשרות לבחור באחת מ-3 אפשרויות לתשלום היטל הפיתוח כאשר בפועל נבחרו בעיקר 2 דרכים.

הראשונה – חלק נכבד מהתושבים שולם את ההיטל במזומן (3 תשלומים והנחה בת 11%)

השניה – תשלום בפריסה ל- 36 תשלומים שאמורים להסתיים

ב- 05\8 ולתושבים שהוקפא להם החיוב ל- 6 חודשים לקראת סוף שנת 2005.

 

ב.      לאחרונה נדונה בועד אפשרות לפריסת יתרת החיוב לתקופה ארוכה יותר. אפשרות זו נבדקת משני היבטים:

1)      משפטית – האם ניתן לפרוס לתקופה יותר עפ"י חוק העזר הקיים.

2)      תקציבית – שאלת תזרים המזומנים. בהנחה שביצוע שלב ב' יתחיל בקיץ הקרוב ובכפוף לאומדן עלויות מעודכן.

 

ג.       גם במידה שתתקבל החלטה כנ"ל, יצטרכו תושבים שלהם חוב בגין הפיתוח עד כה להסדיר את סילוק החוב או לפנות לועדת חריגים לפריסה ארוכה יותר, במידה וימציאו הצדקה  לכך.

 

4.                  אין ספק שהמשך והשלמת הפיתוח בישוב יביא לשיפור משמעותי באיכות החיים בישוב, בבטיחות הולכי הרגל והנוהגים מבחינות רבות נוספות.

 

 

 

 

 

 

 

                                                     ב ב ר כ ה

 

                                                     שמשון מהודר

יושב ראש הועד המקומי