מרא דאתרא: הרב איתמר אורבך שליט"א

 

לשכת הרב:

בית הכנסת שערי ידידיה - רח' המור

9762642

 


 טלפון נייד למקרים דחופים - 058-466-6881
 Mobile phone for urgent matters: 058-466-6881
 

דרשת הרב מרא דאתרא שבת הגדול בביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד:   18:30

זמני מכירת חמץ תשע"ח

 

מקום

שעה

תאריך

יום

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

אחרי השיעור  (9:20)

ז' ניסן (23/3)

שישי

לשכת הרב ביה"כ "שערי ידידיה"

21:00-22:30

אור לט' ניסן (24/3)

מוצ"ש

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

ט' ניסן (25/3)

ראשון

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ  י"ד משה

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

י' ניסן (26/3)

שני

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ עתרת שלום

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

י"א ניסן (27/3)

שלישי

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

י"ב ניסן (28/3)

רביעי

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

י ניסן (29/3)

חמישי

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

 

או בתאום מראש בטל' 9762865

שימו לב ביום חמישי בערב (אור לי"ד) בשעה 21:00 ימסור הרב את החמץ לרב דוברת שליט"א

ולא תהיה מכירה בישוב לאחר שעה זו.

//