מרא דאתרא: הרב איתמר אורבך שליט"א

 

לשכת הרב:

בית הכנסת שערי ידידיה - רח' המור

9762642

 


 טלפון נייד למקרים דחופים - 058-466-6881
 Mobile phone for urgent matters: 058-466-6881
 

דרשת הרב מרא דאתרא שבת הגדול בביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד:   18:40

זמני מכירת חמץ תשע"ז

 

מקום

שעה

תאריך

יום

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

ו' ניסן (2/4)

ראשון

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

ז' ניסן (3/4)

שני

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

ח' ניסן (4/4)

שלישי

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ עתרת שלום

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

ט' ניסן (5/4)

רביעי

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ  י"ד משה

בין מנחה לערבית

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

י' ניסן (6/4)

חמישי

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

אחרי השיעור  (9:20)

י"א ניסן (7/4)

שישי

לשכת הרב ביה"כ "שערי ידידיה"

21:00-22:30

אור לי"ג ניסן (8/4)

מוצ"ש

ביה"כ הרימון

אחרי שחרית (07:35)

י"ג ניסן (9/4)

ראשון

ביה"כ הספרדי

אחרי שיעור הבוקר (09:35)

ביה"כ ר"מ ע"ש גלנווד

בין מנחה לערבית

 

או בתאום מראש בטל' 9762865

שימו לב ביום ראשון בערב (אור לי"ד) בשעה 21:00 ימסור הרב את החמץ לרב דוברת שליט"א

ולא תהיה מכירה בישוב לאחר שעה זו.

//