בחירות 26.11.02 Elections

תקווה - תק  

Tikva

1. Pinchas Nadav

2. Yitzhak Tefilin Hacohen

3. Nili Erez

4. Shmuel Aharoni

5. Yitzhak Haradin

6. Shlomo Neeman

7. Avraham Mazoz

8. Reuven Yonati

1. פנחס נדב

2. יצחק תפילין הכהן

3. נילי ארז

4. שמואל אהרוני

5. יצחק חרדים

6. שלמה נאמן

7. אברהם מזוז

8. ראובן יונתי